220 Energia klientide isikuandmete kaitse on meie suur prioriteet. Alljärgnevate isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad, kuidas 220 Energia OÜ haldab tarbija poolt edastatud isikuandmeid.

  • Me ei jaga teie andmeid kolmandate isikutega välja arvatud juhtudel ja ulatuses, millises see on vältimatult vajalik lepingu täitmiseks õigusaktides, lepingus või tüüptingimustes sätestatud korras või ette nähtud kehtivate õigusaktidega.
  • Me ei saada teile teiste isikute reklaame välja arvatud, kui olete selleks loa andnud.
  • Lepingu allkirjastamisega annate meile nõusoleku oma andmete säilitamiseks ja töötlemiseks, sealhulgas nõusoleku võlgnevuse kohta andmete avaldamiseks võlgade sissenõudmisteenuse osutajale ja andmete avaldamiseks võlgnike kohta peetavates andmebaasides.
  • Me kasutame arvelduseks, tasude sissenõudmiseks ja klienditeeninduseks kolmandate isikute (sh müüjaga samasse kontserni kuuluvad ettevõtted) abi (sh kliendisuhtluse, arvete koostamise, valmistamise ja edastamisega seotud klienditeenindus-, trüki-, postitus- ja pangateenused, võlgade sissenõudmisteenused, tarbimisandmete töötlemine ja kogumine Eleringi andmevahetusplatvormi vahendusel). Nimetatud isikud on võtnud kohustuse tagada teie andmete kaitse vähemalt samas ulatuses nagu meiegi. Lepingu sõlmimisega annate meile nõusoleku andmete jagamiseks nimetatud kolmandate isikutega.
  • Me kasutame oma veebilehel „küpsised“, mis võimaldavad veebilehel külastaja arvuti ära tunda. Lisaks aitab veebilehel meelde jätta teavet külastuse kohta, näiteks eelistatud keelt ja muid seadeid. See võib muuta järgmise külastuse sinu jaoks lihtsamaks ja kasulikumaks.
  • Me kaitseme teie andmeid asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsus reeglitega ning oleme kasutusele võtnud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed teie andmete kaitseks.
  • Me lubame ligipääsu teie andmetele ainult vastava koolituse saanud isikutele. Neil on õigus teie andmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on talle vajalik, et täita meie poolt määratud ülesandeid Teie teenindamiseks.

Töötleme ja säilitame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik lepingust või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.