Rikete likvideerimise eest vastutab võrguettevõte. Riketest teata telefonil:

1343

Kõik Eesti piirkonnad välja arvatud Viimsi, Läänemaa ja Ida-Virumaa

715 0188

Viimsi ja Läänemaa

716 6666

Ida-Virumaa

Enne rikkest teatamist mõtle läbi:

  • Kas pole saabunud plaanilise elektrikatkestuse teadet?
  • Kas elektrit pole kogu majas või kortermaja kõigis korterites?
  • Kas naabermajad on samuti elektrita?
  • Kas Sinu korteri või maja elektrikilbis on peakaitse sisse lülitatud ja see on töökorras?

Kui vastasid kõigile küsimustele jaatavalt, siis tuleks pöörduda võrguettevõtja poole vastavalt ülaltoodud piirkonna rikketelefonile.

Rikketelefonile helistades teata:

  • Rikkekoha täpne aadress;
  • Kui liinile on langenud puust või liin on katki, siis võimalikult täpne asukoha kirjeldus, suureks abiks on ka alajaama nimi või number
  • Lühike selgitus rikke kohta – majas ei ole elektrit, puu on liinil, traat on maas jne.