Elektrileping tuleb sõlmida isikule, kelle nimel on samas tarbimiskohas võrguleping (võrgulepingu omanik).

Elektrileping hakkab üldjuhul kehtima 14 päeva peale lepingu sõlmimist. Kui tegemist on uue võrgulepinguga (uus tarbimiskoht), siis saab elektrilepingu sõlmida üks päev enne võrgulepingu kehtivuse algust.

Elektrileping jõustub lepingul näidatud kuupäeval.

Elektrooniliselt ja telefoni abil sõlmitud elektrilepingust on õigus taganeda 14 päeva jooksul. Lepingust taganemiseks tuleks saata vastavasisuline teade läbi e-teeninduse.

Elektrimüüja vahetamine toimub automaatselt, kehtiv elektrileping katkeb üks päev enne uue lepingu alguskuupäeva. Praegust elektrimüüjat ei ole vaja uue lepingu sõlmimisest eraldi teavitada. Kui ei ole ühegi elektrimüüjaga lepingut sõlmitud, siis on kasutusel üldteenus, mida pakub võrguettevõte. Üldteenuse kasutaja saab alustada uut elektrilepingut 1 päev peale lepingu sõlmimist.

Arve koostamisel korrutame iga tunni tarbimise sama tunni börsihinnaga. Arvel näitame Sinu keskmist kaalutud börsihinda, mille saame jagades kõikide tundide maksumuse summa Sinu poolt tarbitud elektrienergia summaarse kogusega. Oma tarbimisandmed saate Exceli kujul alla laadida Eleringi Andmelaost.

Kaugloetava tunniarvesti puhul on andmelaos Sinu poolt igas tunnis tarbitud kogused. Seega on igal tunniarvestiga tarbijal oma isiklik keskmine kaalutud börsihind, mida ta saab oma tarbimist jälgides suuresti mõjutada. Tarbides kallima hinnaga tundidel vähem ja odavama hinnaga tundidel rohkem, on keskmine kaalutud börsihind madalam ja elektriarve summa väiksem.

Ühetariifse ja kahetariifse arvesti puhul jagab kuu elektritarbimise tundidele võrguettevõtja oma tüüpkoormusgraafiku alusel.

Viimase jooksva aasta Elektrilevi tüüpkoormusgraafiku järgsed börsihinnad leiad börsihindade tabelis.

Börsihindu on võimalik jälgida ning alla laadida siit valides piirkonnaks EE. Kindlasti tuleb arvestada, et elektribörs paiknebajavööndis GMT + 1, meie aga GMT + 2.

Elektri päevahind kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riiklik püha) kell 7.00-22.00. Elektri ööhind kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riiklik püha) kell 22.00-07.00 ning laupäeval, pühapäeval ja riiklikul pühal kogu ööpäeva vältel.

Arvel on kirjas arve maksetähtaeg ja rekvisiidid, kuhu on võimalik arvet tasuda:

  • Swedbank: EE262200221055855869
  • SEB Pank: EE271010220211741229
  • Nordea Pank: EE311700017003487927
  • LHV Pank: EE777700771001972631

Arve tasumisel palume kindlasti kasutada arvel olevat viitenumbrit. Kõige mugavam viis arvete tasumiseks on sõlmida e-arve automaatseks tasumiseks püsimakseleping. Arveid koostame ja saadame klientide igakuiselt. Juhul kui arve tasumisele kuuluv summa on alla 3€, siis seda tasuda ei ole vaja ja arve summa liidetakse järgmisele arvele.

Arve automaatse tasumise 2 tingimust:

  • tellitud e-arve panka
  • sõlmitud e-arve automaatseks tasumiseks püsimakseleping

E-arve tellimiseks ja püsimakselepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber, mis on esitatud elektriarvel.

Arve maksetähtaja ületamisel on 220 Energial õigus nõuda viivist 0,15% tasumata summast iga maksetähtpäeva ületanud päeva eest.

Võlgnevuse käsitlemisega seotud kulud 5 EUR/tk. Hind sisaldab käibemaksu.


Ei leidnud oma küsimusele vastust? Võta julgelt meiega ühendust!