Kui oled paigaldanud oma hoovi päikesepaneelid või tuulegeneraatori ning elektrit jääb oma tarbimisest üle – ostame selle ülejäägi meeleldi ära! Maksame Sulle elektri eest börsi tunnihinna alusel. Tootmine kajastub tavalisel elektriarvel miinusmärgiga ehk ettemaksuna. Kuna päikesepaneelid annavad kõige rohkem elektrit päevastel kallima tariifiga tundidel, aga tarbimine on reeglina just odavamaa tariifiga õhtu- ja nädalavahetuse tundidel, siis oleksid suvised arved tihti just miinusmärgiga.

Kui alles plaanid päikesepaneelide või tuulegeneraatori paigaldamist, siis tuleks arvestada mitmete asjaoludega. Mikrotootmisseadmeks kvalifitseerub ühefaasiline seade, mille nimivõimsus on kuni 3,68 kW või kolmefaasiline seade, mille nimivõimsus on kuni 15 kW.


Väiketootjaks saamiseks on vajalik järgnev:

Liitumistaotluse vormi leiad oma võrguettevõtja kodulehelt ja sellele tuleb lisada volikiri või dokumendid, mis kinnitavad, et Sul on õiguslik alus kasutada kinnistut või ehitist. Mikrotootmisseadme elektriliste ühenduste põhimõtteskeem, kuhu tuleb märkida ka liitumispunkti täpne asukoht.

Kui võrguettevõtja pakutud liitumistingimused on Sulle sobivad, siis sõlmitakse mikrotootja liitumisleping. Reeglina esitab võrguettevõtja ka liitumispunkti väljaehitamise eest arve.

Kui on lõpetatud ja dokumenteeritud kõik ehitus-, seadistus- ja muud elektritööd, täidetud liitumistingimused, tasutud liitumistasuarved, saad sõlmida juba võrgulepingu.

Väiketootja võrguleping võimaldab võrguühendust koos elektrienergia edastamise ja selle mõõtmisega. Mikrotootmisseadme võib lülitada võrguga paralleeltöösse alles pärast seda, kui mõlemad osapooled on võrgulepingu allkirjastanud.

Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks võta edasi meiega ühendust. Pakkumise küsimiseks saada päring aadressile info@220energia.ee. Pakume soodsaid tingimusi ning pakkumise koostamiselt oleme personaalsed.


Ei leidnud oma küsimusele vastust? Võta julgelt ühendust!