Universaalteenus on riigi rakendatav ajutine meede toetamaks kodutarbijaid kõrgete elektrihindade perioodil. Kodutarbijale tähendab see, et sisuliselt saab tarbija valida fikseeritud paketi, mille hind on moodustunud börsiväliselt ja mis kujuneb Konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishinna alusel. 

  Hind s/kWh
2024 jaanuar 19,51 s/kWh + kuutasu 2,02 €

Korduma Kippuvad Küsimused

Universaalteenusena müüdava elektri hinna aluseks oleva tootja hinna (muutuvkulud ja tulusus) kooskõlastab Konkurentsiamet. Universaalteenuse hind koosneb kooskõlastatud hinnaga tootmishinnast ning sellele lisanduvast elektrimüüja marginaalist.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on edastanud elektrimüüjatele juhised, kuidas arvutada kodutarbija olemasoleva paketi hinda vastu universaalteenuse hinda, et selgitada vajadus automaatse üleviimise kohta.

Börsipaketi puhul arvestatakse võrdluses viimase kahe kuu keskmist börsihinda.
Fikseeritud hinnaga paketi puhul arvestatakse paketi päeva ja öö hinna keskmist hinda.

Juhul, kui elektritootmise sisendhinnad märgatavalt tõusevad, ei ole universaalteenuse hinnamuutus välistatud. Uus hind hakkab kehtima juhul, kui Konkurentsiamet peab seda hinnamuutust põhjendatuks ehk kui elektritootjale muutuks universaalteenuse raames elektrienergia tootmine kahjumlikuks.
Juhul, kui tootmise hinnad peaksid ajas langema, peab univesaalteenuse hind samuti vähenema.

Universaalteenusena müüakse elektrit kodutarbijale ning kodutabijaid varustavatele isikutele nagu korteriühistud, haldusettevõtted, kohalike omavalitsuste üksused (sotsiaalkorterid) ja mittetulundusühingud selles ulatuses, mida on vaja kodutarbijate elektriga varustamiseks näiteks korteris, suvilas, garaažis või eramus.
Universaalteenusena ei saa osta elektrit äritarbijad, kes ei vahenda seda kodutarbijale.

Jah, väiketootja saab liituda universaalteenusega. Väiketootjad, kelle hetkel kehtiv hind tarbimislepingus on kõrgem kui Universaalteenuse hind, need kliendid viime üle Universaalteenusele. Toodetud energia tagasiostutingimused lepitakse täiendavalt kokku. Olemasolevad 220energia kliendid saavad universaalteenuse jõustumisel teavitava kirja, kus on välja toodud tingimused toodetud energia tagasiostuks.

Universaalteenust saab kasutada ainult kodutarbija. Kui kodutarbija saab oma elektrienergia näiteks haldusettevõttelt, võib see haldusettevõte osta sellele tarbijale oma müüjalt universaalteenuse hinnaga elektrienergiat ainult selles ulatuses, mida see kodutarbija oma majapidamises kasutab. Äritarbijatel palume ühendust võtta 220 Energia klienditeenindusega universaalteenuse lepingu sõlmimiseks. Kui äritarbija kasutab universaalteenusega elektrienergia hinda oma tarbeks näiteks pagaritöökojas või mujal kodutarbimiseks mitte mõeldud tarbimispunktis, peab see tarbija selle tegevusega müüjale ja elektrienergia tootjale tekitatud kahju korvama.

Riik saab elektri hinda reguleerida üksnes ajutiselt, mistõttu kehtestatakse universaalteenus 2026. aasta aprilli lõpuni. Kui riik universaalteenuse tähtaega sel ajal ei pikenda, siis lõpeb universaalteenus 2026. aasta aprilli lõpus, misjärel peab tarbija valima endale uue paketi. 220energia teavitab klienti 30 päeva ette võimalikest valikutest.

Universaalteenuse hinnaga elektrit saab kasutada 1. oktoobrist 2022. See ei ole kodutarbijale kohustus, vaid võimalus. Kodutarbija võib universaalteenuse hinnaga elektrit osta otse elektrimüüjalt, kes seda teenust osutab. Universaalteenust saab kasutada iga müüja juures, kes seda teenust pakub. 220energia eesmärgiks on sel kiirel muutuste perioodil toetada oma kliente ja teha nende jaoks soodsaid valikuid. Need kliendid, kelle tänane hind on kõrgem kui universaalteenuse hind, viime üle automaatselt universaalteenusele. Kui tarbija ei soovi universaalteenusega liituda, teavitab tarbija oma otsusest vähemalt kaks päeva enne universaalteenuse hinna kehtima hakkamist 220eneriat. Kliendid, kelle tänane elektrihind on parem kui universaalteenuse hind, jätkavad olemasoleva lepinguga. Küll aga saavad need kliendid unversaalteenuse ise valida. Kõige mugavam viis selleks on iseteenindus.

Otse kodutarbijale elektrienergiat müüv elektrimüüja saab universaalteenust otse tootjalt osta. Kui aga kodutarbijale elektrit vahendav isik ei ole elektrimüüja vaid näiteks haldusettevõtja, mittetulundusühing või aiandusühistu, siis see isik peab oma kodutarbijatest tarbijatele elektrienergiat universaalteenuse hinnaga müümiseks pöörduma elektrimüüja poole.

Universaalteenuse paketile liikudes lõpetab vana elektripakett kehtivuse.

Jah, 220energia tootevalikus leiab ka tulevikus lisaks universaalteenusele nii börsi kui ka fikseeritud hinnaga pakette, mille vahel saab klient valida endale sobivaima.

Jah, universaalteenuse paketti saab igal ajahetkel vahetada. Universaalteenusest väljumisega ei kaasne trahv

Kliendid, kellel on sõlmitud leppetrahviga tähtajaline leping enne 23.09.2022 saavad liituda universaalteenusega trahvivabalt kuni 30.09.2023. Kui leping on sõlmitud pärast seaduse jõustumist, siis rakendub ennetähtaegsel lõpetamisel leppetrahv.


Tingimused

Tüüptingimused asuvad siin