Vali taastuvenergia

Roheline pakett on 220 Energia taastuvenergial põhinev elektritarbimise lisateenus. Tee elektripaketti valides keskkonnateadlik valik ja muuta endale sobiv elektripakett taastuvenergial põhinevaks.

Vali pakett

Kui soovid, siis saame pakkuda lihtsamat ja soodsamat viisi eestimaist taastuvenergiat kasutada – päritolusertifikaate.

Elektri rohelist päritolu võib ju kaudselt tõendada elektriostuleping või samasse gruppi kuuluva taastuvenergia tootja olemasolu. Näiteks 220 Energia ostab tänagi 67% elektrienergiat taastuvatest energiaallikatest, mis on toodetud kasutades nii Eestimaist biomassi, prügila- ja biogaasi, tuule- ja päikeseenergiat, kui ka hüdroenergiat. Elektri müügil on aga keeruline tõendada, et just konkreetse kliendi jaoks müüdav elektrienergia on taastuvenergia.

Eestis toodetava taastuvenergia üle peab arvestust Elering. Iga toodetud kilovatt-tund registreeritakse vastavas registris. Vaid päritolusertifikaat annab tarbijale kindluse, et elekter on toodetud seal, kus müüja lubab. Meid ümbritsevale keskkonnale avaldab positiivseimat mõju just Eestis toodetud taastuvenergia.

Täna on sertifikaat ka soodsam, kui nn rohelise energia hinnapaketid, kus klient tegelikult ei saa kindel olla, et ta ikka rohelist energiat sai.

Päritolusertifikaatide ostmiseks ei pea olema 220 Energia elektriklient. Päritolusertifikaadi saab osta iga puhast elukeskkonda hindav elektritarbija.

1MWh (1000 kWh) taastuvenergiat annab 220 Energia kaasa ka ostu tõendava päritolusertifikaadi. Päritolusertifikaat tõendab, et tarbite konkreetse Eesti tootja toodetud taastuvenergiat ja sellel on ära toodud:

  • tootja nimi
  • elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus
  • tootmise asukoht
  • taastuvenergia kogus megavatt-tundides, tootmise ajavahemik
  • päritolutunnistuse andmise aeg

Elektriauto ostutoetuse saaja on kohustatud soetama 5 aasta jooksul pärast toetuse saamist rohesertifikaate elektriauto kasutatud energiakulu ulatuses lähtudes elektriauto läbisõidust ja arvestuslikust energiakulust. Elektriauto omanik teavitab KredExit soetatud rohesertifikaatidest, esitades nende koopiad, kui arvestuslik energiakulu ületab KredExi poolt eraldatud rohesertifikaatide mahu 5 MWh. 220 Energia pakub lihtsat võimalust seda kohustust täita. Ka need esimesed 5MWh on KredEx soetanud 220Energia abiga ning ka Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevad elektriautod kasutasid 2013 aastal meie hangitud sertifikaate.


Päritolusertifikaadi tellimine