Väljatoodud hinnad on koos käibemaksuga. Lepingut saad sõlmida Mobiil-ID, Smart-ID või ID-kaardi abil või saates oma lepingusoov meile


220 börsihinnaga
220 börsihinnaga

Börsihind +

0.65 senti/kWh

Liitu paketiga

220 Börsihinnaga 220 Energia ostab Teie jaoks börsilt elektrit börsihinnaga ja tarnib elektrit lisades minimaalse tegevusmarginaali. Selle hinnapaketiga ei kaasne kuutasu ega ettemaksu.

Elektrilepingu tüüptingimustega saate tutvuda siin. Leping kehtib tähtajatult.

SÕLMIN LEPINGU

Elektri hind. Börsihinnaga tariifipaketiga arve koostamisel korrutame iga tunni tarbimise sellesama tunni börsihinnaga. Tunniandmed saame Eleringi andmelaost, börsi tunnihinnad elektribörsilt NordPoolSpot.

Paketti on võimalik vahetada 30 päevase etteteatamisega. Lepingu saate ennetähtaegselt lõpetada teatades lõpetamise soovist ette üks kuu. Kui ülesütlemisavaldus jõuab 220 Energiani rohkem, kui üks kuu enne järgneva tarbimiskuu algust, siis lõpeb Leping ülejärgmisel kuuvahetusel.

Tarbimise arvestamine ja näitude teatamine toimub võrguettevõtja kaudu, kes edastab tarbimisandmed Eleringi andmelattu. Arve esitame Teile andmelaost saadud andmete alusel.

Eelmise elektrilepingu lõpetamise teatise saate eelmisele müüjale saata läbi meie süsteemi, kui sisestate lugejasse ID kaardi ja asute LEPINGUT SÕLMIMA

Kui Te ID-kaarti ei kasuta, siis saatke oma lepingusoov meile ja me võtame Teiega ühendust.


Tasub teada

Elektrienergia hinda peamiselt mõjutavaks teguriks avatud elektriturul ja -börsil on elektritarbimise maht ning piisavate tootmisvõimsuste ning elektriühenduste olemasolu. Börsielektri hind sõltub elektrituru hetke tasakaalust – pikaajaliselt on börsihind alati odavam kui fikseeritud hinnapakett, ent lühiajaliselt võib börsihind kõikuda. Reeglina on suuremad hinnakõikumised talveperioodil tulenevalt külmade ilmadega suurenevast tarbimisest, millele võivad lisanduda piirangud elektriühendustele või tootmisjaamadele. Näiteks on külm talvepäev sageli ka tuuletu, mistõttu elektrihind tõuseb, kuna suuremat tarbimist kaetakse kallima söeelektriga.

 

Vaata lisaks


Ei leia sobivat paketti?

Vaata tagatisrahaga börsipakette või täida allolev vorm ja me tuleme appi!