Väljatoodud hinnad on koos käibemaksuga. Lepingut saad sõlmida Mobiil-ID või ID-kaardi abil või saates oma lepingusoov meile


220 börsihinnaga ettemaksuga
220 börsihinnaga tagatisrahaga

Börsihind +

0.40 senti/kWh

  • Kuutasu: 1,50 €
  • Tagatisraha: 1 kuu elektri hind
  • Lõpetamise tasu: ei
  • Tüüptingimused
Liitu paketiga

220 Börsihinnaga - ettemaksuga elektripakett on Teile, kui olete madalama elektrihinna saamiseks nõus 100% tururiske võtma. 220 Energia ostab Teie jaoks börsilt elektrit börsihinnaga ja tarnib elektrit lisades tegevusmarginaali kilovatt-tunni kohta, mis sisaldab käibemaksu. Meie ostame elektrienergia Teile elektribörsilt ning maksame selle eest igapäevaselt.

Ettemaks võimaldab 220 Energial vähendada tegevuskulusid. Saadavat võitu jagame Teiega ja seetõttu on ettemaksuga paketis hind odavam. Ettemaksu küsime ühe kuu elektri tarbimise ulatuses. Ettemaksu arvestame valemiga 2/12 Teie eelneva kalendriaasta elektritarbimisest, mis on korrutatud tarbimisele eelnenud kalendriaasta kaalutud keskmise börsihinnaga. Kui Te ettemaksuarvet tähtaegselt ei tasu, siis muutub hinnpakett automaatselt hinnapaketiks 220 börsihinnaga.

Elektri hind. Börsihinnaga tariifipaketis toimub kliendi hinna arvestus kaalutud keskmise börsihinna alusel, mis saadakse elektribörsi tunnihinna korrutamisel sellesama tunni tarbimisega. Kõigile tarbimiskohtadele arvutab tunnitarbimised koormusgraafiku alusel võrguettevõtja. Kahetariifse arvesti puhul jagatakse päevase tariifi ajal tarbitav kogus kõikidele kuu päevatundidele ning öise tariifi ajal tarbitav jagatakse kõikidele kuu öötundidele. Vastavalt Elektrilevi reeglitele on päev ja öö jaotatud järgmiselt: Päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni: suvel kell 8.00-24.00 ning talvel kell 7.00-23.00 ja öötariif vastavalt esmaspäevast reedeni: suvel kell 24.00–8.00 ja talvel kell 23.00–7.00 ning kõigil laupäevadel ja pühapäevadel. Tunnimõõtmisega klientidel võetakse hinnaarvutuse aluseks iga konkreetse tunni tarbimine ja vastav börsihind, millele lisandub käibemaks. Eelnevalt saadud kliendi börsihinnale lisandub hinnapaketis avaldatud müügimarginaal, mis sisaldab käibemaksu.

Leping kehtib tähtajatult. Paketti on võimalik vahetada 30 päevase etteteatamisega. Lepingu saate ennetähtaegselt lõpetada teatades lõpetamise soovist ette üks kuu. Kui ülesütlemisavaldus jõuab 220 Energiani rohkem, kui üks kuu enne järgneva tarbimiskuu algust, siis lõpeb Leping ülejärgmisel kuuvahetusel.

Tarbimise arvestamine ja näitude teatamine toimub võrguettevõtja kaudu, kes edastab tarbimisandmed Eleringi andmelattu. Arve esitame Teile andmelaost saadud andmete alusel.

Kui Teil juba on kehtiv elektrileping ja Te soovite müüjat vahetada, siis peate enne uue elektrilepingu sõlmimist olemasoleva lepingu lõpetama, teatades sellest oma tänasele elektrimüüjale. Lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on sätestatud müüjate tüüptingimustes ja on reeglina 30 päeva. Lepingu lõpetamise teatise saate eelmisele müüjale saata ka ka läbi meie süsteemi, kui sisestate lugejasse ID kaardi ja asute

SÕLMI LEPING

Kui Te ID-kaarti ei kasuta, siis saatke oma andmed meile ja me võtame Teiega ühendust.


Tasub teada!

Elektrienergia hinda peamiselt mõjutavaks teguriks avatud elektriturul ja -börsil on elektritarbimise maht ning piisavate tootmisvõimsuste ning elektriühenduste olemasolu. Börsielektri hind sõltub elektrituru hetke tasakaalust – pikaajaliselt on börsihind alati odavam kui fikseeritud hinnapakett, ent lühiajaliselt võib börsihind kõikuda. Reeglina on suuremad hinnakõikumised talveperioodil tulenevalt külmade ilmadega suurenevast tarbimisest, millele võivad lisanduda piirangud elektriühendustele või tootmisjaamadele. Näiteks on külm talvepäev sageli ka tuuletu, mistõttu elektrihind tõuseb, kuna suuremat tarbimist kaetakse kallima söeelektriga.

 

    Vaata lisaks


    Ei leia sobivat paketti?

    Vaata tagatisrahata börsipakette või täida allolev vorm ja me tuleme appi!