Rikete likvideerimise eest vastutab võrguettevõte. Riketest teata telefonil:

ellevioige.png

Elektrilevi

1343

Ülejäänud Eesti piirkonnad

imatra.png

Imatra Elekter

715 0188

Viimsi ja Läänemaa

vkgpgjeioae.png

VKG Elektrivõrgud

716 6666

Ida-Virumaa

 

Enne rikkest teatamist küsige endalt:

  • Kas teile pole saabunud plaanilise elektrikatkestuse teadet?
  • Kas elektrit pole kogu majas või kortermaja kõigis korterites?
  • Kas naabermajad on samuti elektrita?
  • Kas teie korteri või maja elektrikilbis on peakaitse sisse lülitatud ja see on töökorras?

 

Kui vastasite kõigile küsimustele jaatavalt, siis tuleks pöörduda võrguettevõtja poole vastavalt ülaltoodud piirkonna rikketelefonile.

Rikketelefonile helistades teata:

  • Rikkekoha täpne aadress;
  • Kui liinile on langenud puust või liin on katki, siis võimalikult täpne asukoha kirjeldus, suureks abiks on ka alajaama nimi või number
  • Lühike selgitus rikke kohta – majas ei ole elektrit, puu on liinil, traat on maas…