Elektrilepingu sõlmimine Elektrileping tuleb sõlmida isikule, kelle nimel on samas tarbimiskohas võrguleping (võrgulepingu omanik).

Elektrileping hakkab üldjuhul kehtima kuu esimesest päevast ja tuleb sõlmida vähemal 21 päeva enne tarbimiskuu algust. Kui tegemist on uue võrgulepinguga (uus tarbimiskoht), siis saab

elektrilepingu sõlmida üks päev enne võrgulepingu kehtivuse algust.

 

Elektrilepingu jõustumine ja lepingust taganemine

Elektrileping jõustub lepingul näidatud kuupäeval.

Elektrooniliselt ja telefoni abil sõlmitud elektrilepingust on Teil õigus taganeda 14 päeva jooksul. Lepingust taganemiseks tuleks saata vastavasisuline teade läbi e-teeninduse.

 

Elektrimüüja vahetamine

Elektrimüüja vahetamisel tuleb sellest eelmist müüjat teavitada. Lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on sätestatud müüjate tüüptingimustes ja on reeglina 30 päeva.

Eelmise elektrimüüja lepingu lõpetamise avalduse saab teha sisenedes iseteenindusse või kodulehel lepingut sõlmides (ID-kaardiga tuvastamine).

Kui Teil ei ole ühegi elektrimüüjaga lepingut, siis kasutate üldteenust. Üldteenuse kasutaja saab sõlmida elektrilepingu hiljemalt 21 päeva enne järgmise kalendrikuu algust.

 

Kuidas arvutatakse Teie elektriarvel olev börsihind?

Arve koostamisel korrutame iga tunni tarbimise sama tunni börsihinnaga. Arvel näitame Teie keskmist kaalutud börsihinda, mille saame jagades kõikide tundide maksumuse summa Teie poolt tarbitud elektrienergia summaarse kogusega. Oma tarbimisandmed saate Exceli kujul alla laadida Eleringi Andmelaost.

Kaugloetava tunniarvesti puhul on andmelaos Teie poolt igas tunnis tarbitud kogused. Seega on igal tunniarvestiga tarbijal oma isiklik keskmine kaalutud börsihind , mida ta saab oma tarbimist jälgides suuresti mõjutada. Tarbides kallima hinnaga tundidel vähem ja odavama hinnaga tundidel rohkem, on Teie keskmine kaaalutud börsihind madalam ja elektriarve summa väiksem. Tarbimis jälgimiseks soovitame tellida tasuta hinnahäire, mis teavitab e-posti või mobiilirakenduse teel homsetest börsihindadest automaatselt. Nii ei pea te iga päev börsihinna pärast muretsema ning läbi automaatse teavituse on tarbimise mõjutamine palju lihtsam. 

Ühetariifse ja kahetariifse arvesti puhul jagab kuu elektritarbimise tundidele võrguettevõtja oma tüüpkoormusgraafiku alusel.

Viimase jooksva aasta Elektrilevi tüüpkoormusgraafiku järgsed börsihinnad leiad börsihindade tabelis.

Börsihindu on võimalik jälgida ning alla laadida aadressil http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/ valides piirkonnaks EE. Kindlasti tuleb arvestada, et elektribörs paikneb

ajavööndis GMT+1, meie aga GMT+2.

 

Kas börsihinnal on öine ja päevane tariif?

Elektribörsil on tunnipõhine hind.

Kaalutud keskmise hinna arvestamisel on võimalik seda jagada öiseks ja päevaseks tarbimiseks järgmiselt :

  • päevane tarbimine kehtib esmaspäevast reedeni: suvel kell 8.00-24.00 ning talvel kell 7.00-23.00

  • öine tarbimine kehtib esmaspäevast reedeni: suvel kell 24.00–8.00 ja talvel kell 23.00–7.00 ning ka laupäeval ja pühapäeval

 

Ettemaksuga hinnapaketid

Valides ettemaksuga paketi vähendate meie krediidiriski ja see võimaldab Teile paremaid hindu pakkuda. Ettemaksuarve saadame alates lepingu kehtivuse algusest. Ettemaksu summa arvutame välja vastavalt Teie eelmise 12 kuu tarbimise ja valitud hinnapaketi keskmise hinna põhjal.

Börsihinnaga lepingute puhul võtame aluseks eelneva jooksva aasta keskmise kaalutud börsihinna.

 

Arvete tasumine

Arvel on kirjas arve maksetähtaeg ja rekvisiidid, kuhu on võimalik arvet tasuda:

Swedbank           EE262200221055855869

SEB Pank           EE271010220211741229

Nordea Bank      EE311700017003487927

LHV Pank          EE777700771001972631

Arve tasumisel palume kindlasti kasutada arvel olevat viitenumbrit.

Kõige mugavam viis arvete tasumiseks on sõlmida e-arve automaatseks tasumiseks püsimakseleping.

Arveid koostame saadame klientide igakuiselt. Juhul  kui arve tasumisele kuuluv summa on alla 3€, siis seda tasuda ei ole vaja ja arve summa liidetakse Teie järgmisele arvele.

 

E-arve ja püsimakseleping

Arve automaatse tasumise 2 tingimust:

  • tellitud e-arve panka

  • sõlmitud e-arve automaatseks tasumiseks püsimakseleping

E-arve tellimiseks ja püsimakselepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber, mille leiate elektriarvelt.

 

Tasumata arve

Arve maksetähtaja ületamisel on 220 Energial õigus nõuda viivist 0,15%  tasumata summast iga maksetähtpäeva ületanud päeva eest.

 

220 Energia teenustasud

Võlgnevuse käsitlemisega seotud kulud 5 EUR/tk. Hind sisaldab käibemaksu.