Uurimus: tuuleenergia alandab elektri hinda Põhjamaades ligi 70% - energiakompaniid kaotaksid miljardeid

, Artjom Koldushko

ERR, 04.11.2015  

Riikide toetatud tuuleenergia vapustab Põhjamaade energiaturgu ja võib traditsiooniliste energiatootjate praeguse äritegevuse mõne aastaga põhja viia, selgub Aalto ülikooli kaubanduskõrgkooli sõltumatust uurimusest. Soome avaõiguslik ringhääling Yle sai uurimuse peamiste tulemustega tutvuda enne selle avaldamist, kirjutas Yle uudisteportaal.

Tuuleenergia alandab elektri hinda Põhjamaade elektribörsil Nord Pool, kirjutatakse uurimuses. Uurimuse kohaselt kärbib tuuleenergia Põhjamaade elektritarbijate elektriarveid aastatel 2001-2020 68%.

Elektriostjate all peetakse silmas näiteks tööstust, kaubandust ja kodumajapidamisi. Uurimuses leitakse, et Põhjamaade elektritarbijate aastane elektriarve kahaneb 2001. ja 2020. aasta vahelise ajaga 18 miljardilt eurolt vähem kui kuuele miljardile eurole. Seega vähendaks tuuleenergia aastast elektriarvet 12 miljardi euro võrra.

Uurimus vaatleb juba teoks saanud ja järgmise viie aasta jooksul teostatavaid tuuleenergiaprojekte. Tulemuste põhjal on areng juba kindlalt toimumas. Aalto ülikooli majandusprofessor Matti Liski ja teadur Iivo Vehviläinen on välja arvutanud, et tänu tuuleenergiale on elekter 2000. aastate algusest kuni tänaseni odavnenud 20%, See tähendab elektriostjatele 3-4 miljardi euro suurust aastast säästu.

Liski peab tulemusi eriti dramaatilisteks. Võitjad on suured elektriostjad. Eeldatavalt parandab elektri odavnemine tööstuse konkurentsivõimet ja alandab kulutusi kaubanduses.

Soome siiski ei saa täit kasu elektribörsi keskmise hinna langusest, kuna Rootsi ja Soome vahel ei ole piisavalt elektrikaableid. Riikidevahele tekkiva pudelikaela tõttu on elekter Soomes oluliselt kallim kui Rootsis.

Ka tavalised kodumajapidamised ei näeks elektriarve järsku vähenemist, sest kodumajapidamiste elektri hinnast on energia osa vaid 40-50%. Ülejäänu on maksud ja võrgutasud, mis jätkuvalt tõusevad.

Kui areng toimub sel kombel, nagu uurimuses kirjeldatakse, on suurimad kaotajad traditsioonilised energiafirmad. Uurimuse kohaselt võivad need kaotada näiteks hüdroenergia ja tuumaenergiaga varem teenitud tulusid miljardite eurode suuruses summas.

Ka Soome energiasüsteemi uhkus - elektri ja soojuse koostootmine - on ohustatud. Näiteks kivisöel töötavad kondensatsioonielektrijaamad [soojuselektrijaamad, mis väljastavad ainult elektrienergiat - toim] kaovad uurimuse kohaselt täielikult.

Suurelt üldistades võib öelda, et tuuleenergia tootmine on suhteliselt odav ja see tõrjub turult kallimat kivisöest toodetud elektrit. See omakorda mõjutab seda, missuguse hinnaga saab müüa hüdroenergiat. Hüdroenergia hinnal jälle on suur mõju kogu energiaturule, sest hüdroenergia katab umbes poole Põhjamaade elektritarbimisest.

Tuuleenergia katab praegu vaid umbes 5% Põhjamaades kulutatud elektrist. 2020. aastaks tõuseb selle osakaal uurimuse kohaselt kümnele protsendile. Järgmistel aastakümnetel võib tuuleenergia osa veel selgelt tõusta, sest kliimamuutuse ohjeldamine eeldab lääneriikide energiasüsteemide muutmist 2050. aastaks heitmevabaks.

Uudised