Filtered by Tag: elektri müümine

Uudised,Teadlik tarbija,Väiketootja

Säästlik uudis korteriühistutele, omavalitsustele ja muudele ühingutele- hakka toetuste abil väiketootjaks!

, Artjom Koldushko

Uus mikrotootjate Elektrituruseadus leevendab ning soodustab mitmeid nõudeid elektri väiketootmiseks.

Esimese eelnõu kohaselt kaotatakse ära uutele taastuvenergia tootjatele seni makstav toetus iga toodetud energiaühiku kohta ning see asendatakse oksjonipõhise toetussüsteemiga, küll aga juba sellel aastal avaneb ennekõike maaelanikel võimalus saada KredExist kuni 15 000 eurot toetust võtmaks kasutusele ammendamatu ja sisuliselt tasuta saadaolev päikeseenergia.

Toetust saavad iseenesest taotleda kõik juriidilised isikud, aga ennekõike on see suunatud korteriühistutele, omavalitsustele, mittetulundusühingutele, näiteks energiaühistutele, aga ka äriühingutele. Eraisikud toetust taotleda ei saa, küll aga tasuks korteris elades korteriühistusele vastav ettepanek teha!

Mida eelnõu peamiselt 100 kW kuni 200 kW nimivõimsusega tootmisseadete jaoks muudab?

Eelnõu muudab taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusskeemi põhimõtteid. Eelnõu eesmärk on muuta toetusskeem tarbijale vähem koormavaks, sidudes toetuste maksmine riigi võetud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise eesmärgiga ning toetuse saamine vähempakkumise võitmisega.

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia osakaalu kõigi energialiikide üleselt 2020. aastaks 20 protsendini. Eesti täitis riikliku taastuvenergia tootmiseesmärgi, 25 protsenti, juba 2011. aastal, 2014. aastal toodeti Eestis 26,52 protsenti energiast taastuvatest allikatest. Edaspidi puudub seni aktsia- või osakapitalinõue 31 950 €, mis võimaldab piiratud võimsusega seadmetega elektrit toota ka näiteks korteriühistutel ning <200 kW el.võimsusega tootmisseadme kasutamisel ei nõuta enam tootmise ega müügi tegevusloa omamist.

Täielikku energiasõltumatust päikeseenergia kasutuselevõtt ühele aleviku kortermajale ei anna, sest võrguühenduses peab see ikka olema. Küll aga võimaldab nn solarsüsteem hinnanguliselt keskeltläbi 70% ühtsest elektrivõrgust vähem energiat osta. Omatarbest ülejääva osa saab aga ühtsesse võrku müüa!

Põhimõtteliselt peaks asi välja nägema nõnda, et näiteks mõne väikelinna või aleviku elamu korteriühistu, mis soovib uuenduslikku päikeseenergiat kasutama hakata, võtab asja ette, kirjutab projekti ja viib selle koos taotlusega KredExisse. Positiivse otsuse korral saab ühistu oma päikeseprojektile kuni 30% tuge.

Sõltuvalt maja energiatarvidusest võib investeeringu juba nelja-viie aastaga tagasi teenida. Väiketootmisest, ülejäägi müümisest loe lähemalt siit: https://220energia.ee/koduklient/mikrotootjale/?utm_source=koduleht&utm_medium=mikrotootja&utm_campaign=uus_turuseadus

Eelnõust loe siit: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5b8f3e3a-617c-424a-89a8-e10cc25f34d4/Elektrituruseaduse%20muutmise%20seadus 

Viide allikale: http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/riik-pakub-maarahvale-soodsa-hinnaga-paikeseenergiat?id=79752020