Miks juunis elektri börsihind kallines?

, Artjom Koldushko

Kui viimastel kuudel on elektriturg stabiilne olnud, siis juuni lõpus tekkisid järsud hinnahüpped mitme teguri koosmõjul.1. Järjest toimusid Leedu-Rootsi vahelise kaabli rikked, millest viimase väljalülitamise jooksul, mis kestis 10-24. juunini toimusid hinnahüpped kõikides NordPoolSpot börsi liikmeriikides. 2. Remonttööd Rootsi tuumajaamade blokkides. 3. Remont Norra-Rootsi ühendusel. Neil põhjustel tõusid 28. juunil mõned tunnihinnad Eesti, Läti ja Leedu tsoonides üle 150 EUR/MWh. „Hinnaplahvatuse“ ajendiks sai odava energia defitsiit Leedus ja Poolas. Poola pole küll NordPoolSpot liige, aga pärast Leedu-Poola vahelise ühenduse käivitamist mõjutavad Poola turu hinnad ka Balti ja Põhjamaade energiaturgusid. Poolas ja Leedus kasvanud hinnad tõstsid hindu Lätis ja vähe ka Eestis, Soomes ja Rootsis.

Juunikuu lõpus hakkasid taas tööle Rootsi Oskarshamni tuumajaama 3. blokk (1 400MW) ja Soome Olkiluoto 2. blokk võimsusega 800 MW. Seega tõusis Põhjamaade tuumajaamade tootmisvõimsus 52%lt kuni 75%ni maksimumist ja see tagab stabiilsema börsihinna. Samas lähevad juulis remonti kaks Rootsi tuumablokki, Forsmark ja üks Ringhalsi jaama blokk koguvõimsusega ca 3 GW. Kuni 7. juulini käivad remonttööd ka Leedu-Rootsi merekaablil (700 MW).

Suvised hooldus ja remonditööd on elektrijaamades tavapärased. Kuna tarbimine on suvekuudel väike, siis tarbijate ei tekita see õnneks arvestatavaid lisakulusid. Sügiskuudeks, mil tarbimine taas suureneb, prognoosime taas meeldivalt madalaid börsihindasid.

Uudised