Elektrimüüjad ootavad majandusministeeriumilt ühtse arve väljatöötamist

, Artjom Koldushko

ärileht.ee 12. veebruar 2014  

220 Energia, Elektrum Eesti, Elektrimüügi AS-i,  ja Eesti Gaasi esindajad saatsid täna majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ühise avaliku pöördumise, milles palutakse ministeeriumipoolset kiiremat tegutsemist kõiki elektrimüüjaid võrdselt kohtleva ühtse arve juurutamisel.

„Konkurentsiseadusest tuleneb võrguettevõtjatele kohustus kõikidele oma äripartneritele võrdväärsetel tingimustel ühtse arve teenust osutada. Selle kohustuse rikkumine ehk ühtse arve teenuse valikuline osutamine võrguettevõtjate poolt on konkurentsi kahjustav, eriti kui elektrituruosalised, kellel on tänasel päeval võimalik ühtse arve teenust osutada, kasutavad seda müügiargumendina oma turundustegevuses ehk reaalses konkurentsisituatsioonis,“ seisab elektrimüüjate saadetud pöördumises, millega juhitakse tähelepanu avatud elektrituru ühele suuremale puudusele.

Elektrum Eesti turu juhi Raivo Videviku hinnangul on ühtse arve puudumine ka üks teguritest, mis pidurdab elektrituru tegelikku avanemist. Tema sõnul on vastavasisulisi mahukaid uuringuid korraldanud ka Põhjamaade energiaregulaatoreid ühendav NordReg, tuues välja ühise arve rakendamise positiivset mõju avatud turu tõhusamale toimimisele.

„Ühtse arve rakendamisest on juttu olnud varsti juba pea kaks aastat, kuid selget edasiminekut pole elektritarbijate huve ja müüjatevahelist konkurentsi kahjustava probleemi lahendamisel siiani näha olnud. Soovime, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegeleks palju aktiivsemalt enamus turuosalisi puudutava probleemiga,“ kommenteeris elektrimüüjate pöördumist 220 Energia juht Marko Allikson.

Elektrimüügi AS juhatuse liige River Tomera, kes samuti ühispöördumisele allakirjutanute seas on, leiab, et kehtiv turukorraldus tuleb kiiremas korras viia vastavusse Elektrituruseaduse, Konkurentsiseaduse ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi nõuetega, mis kõik eeldavad turuosalistele võrdseid tingimusi ja välistavad mistahes moonutused konkurentsis.

„Ühtse arve puudumine mõjutab väiketarbijaid, eelkõige kodutarbijaid ning näiteks korteriomanike osas tänu ühtse arve puudumisele on konkurents minimaalne, “ ütles Tomera.

Uudised