Elektri tootmine põlevkivist vähenes, tuulest kasvas

, Artjom Koldushko

E24, 03.06.2015 Mullu toodeti Eestis statistikaameti andmetel 12,4 teravatt-tundi elektrienergiat, mis on üle kuue protsendi vähem kui aasta varem. Samas kasvas elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest ligi 13 protsenti.

Elektritoodangu vähenemine tulenes soodsamatest võimalustest importida elektrienergiat Põhjamaadest, teatas statistikaamet. Import Soomest kasvas mullu 1,5 korda võrreldes varasema aastaga, moodustades üle 97 protsendi koguimpordist.

Mõnevõrra jahedam ilmastik suurendas elektrienergia tarbimist Eestis 2014. aastal 2013. aastaga võrreldes üle ühe protsendi.

Taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt on vähendanud põlevkivi osatähtsust elektritootmises, teatas statistikaamet. Mullu tarbiti põlevkivi elektrijaamades varasema aastaga võrreldes ligi viis protsenti vähem. Kui 2010. aastal toodeti üle 85 protsendi elektrist põlevkivist, siis mullu 82 protsenti.

Koostootmisjaamades suurenenud puidutarbimise tulemusena on ligi pool taastuvelektri kogutoodangust saadud biomassist. Jätkuv keskkonnaprojektide elluviimine on elavdanud jäätmekäitlust ning jäätmekütuse ja prügilates tekkiva biogaasi kasutamine elektri tootmiseks on suurenenud märkimisväärselt.

Seoses uute tuuleparkide laiendamisega on suurenenud ka tuuleenergia tootmine. 2014. aastal kasvas see varasema aastaga võrreldes 14 protsenti.

Hüdroenergia toodang mullu varasema aastaga võrreldes ei muutunud.

Taastuvelektri osatähtsus elektrienergia kogutarbimises on kuue aasta jooksul kasvanud üle kahe korra – 2009. aasta 6,2 protsendist 15,3 protsendini mullu.

Viimase viie aasta jooksul on põlevkivitoodangu maht aasta-aastalt kasvanud, jõudes mullu 21 miljoni tonnini, mis on varasema aastaga võrreldes üle kahe protsendi rohkem.

Põhiline osa põlevkivist tarbitakse elektrijaamades. Põlevkiviõlitoodangu kasv on suurendanud põlevkivi tarbimist ka õlitööstuse toorainena. Kütteõli tootmine suurenes 2014. aastal varasema aastaga võrreldes ligi 12 protsenti, seejuures põhiosa toodangust eksporditi.

Ligi kolmandik (33 protsenti) eksporditud põlevkiviõlist läks Belgiasse, järgnes eksport Hollandisse (20 protsenti) ja Rootsi (8 protsenti).

Viimase viie aasta jooksul on puidugraanulite toodang suurenenud üle kahe korra. 2014. aastal kasvas toodang võrreldes tunamulluse aastaga ligi 25 protsenti.

Üle 90 protsendi toodetud puidugraanulitest eksporditi, sellest üle poole Taani (54 protsenti). Järgnesid Itaalia, Rootsi ja Inglismaa (kõik ligi 8 protsenti).

Turbakütuste toodang on viimase viie aasta jooksul olnud langustrendis. 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga toodangumahud oluliselt ei muutunud.

Uudised