Eesti elektritootmine vähenes mullu 17 protsenti

, Artjom Koldushko

Statistikaameti andmeil toodeti möödunud aastal Eestis ligi 17 protsenti vähem elektrit, kui 2014 ehk 10,4 teravatt-tundi. Samas kasvas elektri tootmine taastuvatest energiaallikatest aastaga 3 protsenti. Elektritoodangu vähenemine tulenes soodsamatest võimalustest importida elektrienergiat Põhjamaadest. Import Soomest kasvas 2015. aastal varasema aastaga võrreldes 1,5 korda moodustades üle 96 protsendi koguimpordist. Samal ajal püsis elektrienergia tarbimine eelmise aasta tasemel. Hoolimata toodangu vähenemisest ületas aastane toodang sisemaist tarbimist, märkis amet. Viimastel aastatel on üha enam kasvanud elektri tootmine taastuvatest allikatest. Taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt on mõnevõrra vähendanud põlevkivi osatähtsust elektri tootmises. Kui 2010. aastal toodeti põlevkivist üle 85 protsendi elektrist, siis 2015. aastal 77 protsenti. Alates 2009. aastast on ligi pool taastuvelektri kogutoodangust saadud biomassist. Olulisel määral on kasvanud jäätmekütuse ja prügilates tekkiva biogaasi kasutamine elektri tootmiseks. Aasta-aastalt on suurenenud ka tuuleenergia tootmine. 2015. aastal kasvas see varasema aastaga võrreldes 18,4 protsenti. Hüdroenergia toodangu maht pole viimase kolme aasta jooksul muutunud, moodustades taastuvenergia kogutoodangust vaid 2 protsenti.

Uudised