Balti elektriturg aprillis

, Artjom Koldushko

. MIS PÕNEVAT?

Balti riigid plaanivad katsetada energiasüsteemide töökindlust Venemaast lahtiühendamisel. Vastavalt Leedu süsteemihalduri avaldusele, oleks enne BRELL süsteemi sünkroniseerimist Euroopa energiasüsteemiga vaja teha katsed, et analüüsida võimalust töötada ilma teiste riikide toetuseta. Balti riigid tahavad hinnata võimalust väljuda BRELL süsteemist, mis ühendab Venemaad, Valgevenet ja kolme Balti riiki. Lisaks julgeolekuriskile on ohuteguriks ka Venemaa energiasüsteemi investeeringuplaanide salastatus. Balti riikide energiaeksperdid on arvamusel, et kui Venemaa oma energiasüsteeme ei tugevda, suureneb järsult tõrgete tekkimise tõenäosus, mis võivad halvata ka Balti riikide energiasüsteemid. Sellest tulenevalt leppisid Balti riikide esindajad kokku sünkroniseerida oma energiasüsteemid mandri-Euroopaga 2025 aastaks.

EV valitsus volitas keskkonnaministrit allkirjastama Pariisi kliimakokkuleppe. Pariisi kliimakokkuleppest lähtuvalt peab Eesti riik 2015 aastaks reorganiseerima energeetikasektori, suurendades taastuvate energiaallikate osakaalu ning tõstma transpordisektori efektiivsust.

.

BALTI ELEKTRITURU ÜLEVAADE Daugava jõe lühike suurveeaeg oli põhjustatud vähesest lumest ja jääst sel talvel Lätis. Seerõttu tootsid sealsed hüdrojaamad esimeses kvartalis ca 18% vähem elektrit kui mullu. Odava hüdroenergia defitsiit kaeti Lätis koostootmisjaamade poolt, kes suurendasid toodangu mahti 60% ja suutsid esmakordselt Läti energiabilansi plussi viia. Umbes 3% toodangust eksporditi isegi Leetu.

.

LÄHIPROGNOOS Seoses algava hooldustööde hooajaga on oodata Rootsi tuumajaamade väljalülitamist koguvõimsusega 4,5 TW (5 plokki). Arvestades viimasel ajal suurenenud Skandinaavia ja Balti energiaturgude ühendatust, avaldab see mõju ka meie elektrihindadele. Samas on paranenud riikidevaheline avariihooldustööde koordineerimine ja see lubab loota, et sel suvel ei kerki elektrihind eelmise aasta tipphindade tasemele.

 

12 KUU BÖRSIHIND

Uudised