Ainult tarbimisega kaalutud börsipakett võimaldab elektriostjal säästa raha

, Artjom Koldushko

Mõned elektrimüüjad võtavad klientidelt ära võimaluse säästa börsihinnaga paketiga, arvutades kliendile elektrihinna NordPoolSpoti aritmeetilise keskmise hinna järgi, arvestamata seejuures kliendi tegelikku elektritarbimist. Samas küsivad nad näiliselt odavamale hinnale viidates kõrgemat börsimarginaali. Tegelikult on elektritarbimine igal tunnil erinev ning selleks, et klient saaks säästa elektrihinnas peab börsipaketis arvestama ka elektritarbija tegelikku tarbimist kallimatel ja odavamatel tundidel.  

Tegeliku tarbimise järgimine börsipaketis võimaldab säästa suurusjärgus 5-10% elektriarvest eelkõige elektrikütjatest kodutarbijatel ning mõjutatava elektritarbimisega ettevõtetel, kel on paigaldatud tunniarvestid. Käesoleval aastal paigaldab Elektrilevi 150 tuhat tunnitarbimist mõõtvat arvestit. Aastaks 2017 on tunnipõhised arvestid juba kõikidel elektritarbijatel. Kaugloetavad tunniarvestid fikseerivad kliendi igal tunnil tegelikult tarbitava elektrikoguse ja nii tekib elektritarbijale reaalne võimalus maksta elektri eest vähem praktiliselt tarbimist muutmata. Vahe tuleb sellest, et tänane võrguettevõtja määratud tüüptarbimisgraafik arvestab tööpäeva keskel kõrgema hinnaga tundidel suhteliselt suuremat tarbimist, kui näiteks elektrikütjad tegelikult tarbivad. Tunnipõhise arvesti paigaldamise järel tüüptarbimisgraafikut enam ei kasutata.

 

Lisasäästu on võimalik saavutada spetsiaalselt hinnamuutusi jälgides, kuna elektribörsi järgmise päeva elektrihinnad avaldatakse eelneva päeva pealelõunal. 220 Energia puhul on tunnitarbimisega kliendil septembrikuust alates võimalus tasuta saada teavitusi, kui hind mingitel tundidel ületab eelnevalt kindlaksmääratud piiri. Vastavalt hinnahäirele saab oma tarbimist soovi korral korrigeerida.

 

Seetõttu tasub juhul, kui keegi pakub kaubanduskeskuses uut börsipaketti, kindlasti jälgida, et hind ei oleks seotud NordPooli aritmeetilise keskmise hinnaga vaid tuleks kindlasti eelistada kliendi tegeliku tunnitarbimisega kaalutud börsihinda. See võimaldab klientidel oma elektriarveid olulisel määral vähendada.

 

 

Vahur Kukk

220 Energia OÜ müügijuht

Uudised