Advokaat: elektrimüüjad peaksid pöörduma konkurentsiametisse

, Artjom Koldushko

ärileht.ee 21. veebruar 2014  

Advokaadibüroo Glimstedt energiaõiguse advokaadi Moonika Kukke sõnul on võrguettevõtja kohustatud täna kehtiva seaduse alusel pakkuma kõigile elektrimüüjatele samadel tingimustel lepingut. Elektrimüüjad peaksid ühtsete reeglite saavutamise nimel pöörduma ministeeriumi asemel hoopis Konkurentsiametisse, kes vastava seaduse üle järelevalvet teostab.

„Olukorras, kus elektrimüüjad soovivad Elektrileviga sõlmida kokkuleppe võrguteenuste vahendamiseks, peab võrguettevõtja kohtlema müüjaid võrdselt ja pakkuma neile Eesti Energiaga sõlmitud kokkuleppega sarnast lepingut," ütles Kukke.

Võrguettevõtja on tema sõnul praegu lausa kahe pihi vahel - ühelt poolt on ta monopol, kellele laieneb konkurentsiseadusest tulenev keeld mitte kuritarvitada turguvalitsevat seisundit, ja teiselt poolt on võrguettevõtja elektrituruseadusest tulenevalt kohustatud kõiki müüjaid võrdselt kohtlema.

"Mõlema kohustuse täitmise üle teeb järelevalvet Konkurentsiamet, kellel on tegelikult ka omal initsiatiivil võimalik järelevalve toimingutega alustada,“ märkis Kukke.

Tema sõnul oli tarbijal enne elektrituru avanemist õigus nõuda elektrimüüjalt, et tema leping sisaldaks võrgulepingu sätteid, kuid turu avanemisega tunnistati selline tarbijale elu lihtsamaks tegev säte elektrituruseaduses kehtetuks.

„Veel huvitavam on see, et kui klient ostab elektrit kelleltki teiselt kui Eesti Energia, saab ta ikkagi võrgutasude arve Eesti Energialt. Konkureeriva elektrimüüja poolt võrguteenuste vahendamist elektrituruseadus ette ei näe. Vastuargumendina on võrguettevõtja oma tüüptingimustes öelnud, et võib kasutada oma ülesannete täitmiseks kolmandate isikute abi ja juhtumisi on selleks Eesti Energia,“ selgitas energiaõiguse advokaat.

Elektrimüüjad saatsid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ühispöördumise, et kõik elektriteenuse osutajad saaksid pakkuda oma klientidele ühte arvet, mille alusel saab tasuda nii tarbitud elektri kui ka võrguteenuse eest. Ühispöördumisele kirjutasid alla lisaks 220 Energia OÜ, Elektrimüügi AS-ile Elektrum Eesti OÜ ja Eesti Gaas AS. Osapooled kinnitavasid pöördumises, et on huvitatud ka ühtse arve koostamiseks vajamineva infotehnoloogilise lahenduse loomiseks andma ka omapoolse panuse.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium vastas eile avadusele, et ühise arve rakendamiseks puuduvad ka täna seadusandluses piirangud.

Elektrituruseaduse kohaselt võivad võrguteenuse osutaja ja elektrimüüja leppida kokku ühise arve esitamises. Praegune reaalsus on kahjuks see, et ühte arvet esitavad vaid need võrguettevõtjad, kellel on elektrimüügi tegevusluba ja kes müüvad oma võrgu tarbijatele elektrienergiat. Ehk elektrienergia müüjad ja võrguettevõtted, kui nad pole samas kontsernis, pole suutnud omavahel kokku leppida," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Rasmus Ruuda BNS-ile.

Uudised