220 Energia OÜ ühines elektrituru avanemise hea tahte koostööleppega

, Artjom Koldushko

„Ühinesime hea tahte koostööleppega koheselt peale müügiloa saamist, sest ausus, avatus ja õiglane hind kattuvad 100%-liselt meie ettevõtte põhimõtetega“, kommenteeris leppega liitumist 220 Energia OÜ müügijuht Vahur Kukk. Ta lisas, et 220 Energia strateegiaks on eristuda konkurentidest madalate tegevuskuluse poolest, pakkumaks klientidele võimalikult odava hinnaga elektrit. Elektrituru avanemise hea tahte koostöölepe on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ellukutsutud lepe, tagamaks elektritarbijate igakülgne ja aus teavitamine eelseisvast ulatuslikust muutusest elektriturul. Leppega ühinenud elektrimüüjad on endale vabatahtlikult võtnud kohustuse vältida tarbijate eksitamist ning pakkuda turutingimustele vastavat paketivalikut ja elektrihinda.

220 Energia OÜ on põhiosas  Eesti ja vähemusosas Soome erakapitalil põhinev elektrimüügi ettevõte, kelle eesmärk on pakkuda soodsaima hinnaga elektrit nii era-, kui ka äritarbijatele. 220 Energia avaldab oma hinnapaketid septembrikuu lõpus internetilehel www.220energia.ee, kus saab olema võimalus sõlmida ka elektrilepinguid.

Uudised