Kasumlik! 220 PäikesEST lahendus- tarbi enda toodetud energiat või müü otse sõbrale

 

Kas oled mikrotootjana mõelnud, et miks sinu toodetud elekter otse sõbrale või naabrile ei võiks jõuda või kuidas võrku antud elektrit kasumlikumalt müüa? 

“220 Energia tõi turule võimaluse mikrotootjatel enda toodetud energiat tarbida – 220 PäikesEST. Endast ülejääva elektri saad müüa otse 220 Energia kliendist sõbrale või naabrile. Kui sa ei ole käibemaksukohuslane, siis tähendab see 20% pooleks jagatud võitu- 10% võidad Sina tootjana, 10% Sinu kutsutud sõber.”

 

☀Sõber saab isiklikult tarbida mikrotootja kodumaist taastuvenergiat (olenemata asukohast)

☀Hinnavõit nii mikrotootjale kui ka sõpradele

☀220 Energia lahendab kõik ülejäänud küsimused (arveldus jm)

 

 

Kuidas liituda mikrotootjana?

 1. Olemasolev tootja valib 220 PäikesEST iseteenindusest siit või 220 Energia mobiilirakendusest, uus tootja sõlmib lepingu ja valib seejärel lahenduse
 2. Loeb ning nõustub tingimustega
 3. Valib, millistesse enda või sõprade tarbimiskohtadesse elektrit soovid müüa (kuni 10 tarbimiskohta)
 4. Seab prioriteedid- kellele müüakse esimesena, teisena jne
 5. Naudite sõpradega otse müüdud rohelise energia tõttu mõlemad soodsamat hinda

 

Kuidas liituda elektritarbijana?

   

 1. Sõlmi börsihinnaga elektrileping 220 Energiaga (kui Sa seda juba ei ole)
 2. Aktsepteeri 14 päeva jooksul mikrotootja pakkumine, aktsepteerid ühtlasi 220 PäikesEST tootetingimusi
 3. Müük algab Sinu elektrilepingu alguskuupäeval või 220 Energia kliendina kutse aktsepteerimisele järgneva kuu alguses
 4. Naudite sõpradega otse müüdud rohelise energia tõttu mõlemad soodsamat hinda

Tundub põnev?

PS! Liitumine on lihtne, sisesta andmed ning teeme Sulle pakkumise ning hoiame kokku muudeks tähtsateks puhkudeks!


[wpforms id="4941"]


220 PäikesEST tootetingimused.

220 PäikesEST lahenduse kasutamise eeldused.

 • Mikrotootja või tarbija, kes ei ole veel 220 Energia klient, peab esmalt sõlmima lepingu elektri ostuks või müügiks 220 Energiaga endale sobiva börsihinnaga paketiga.
 • 220 PäikesEST lahendusega saavad elektrit müüa Mikrotootjad, kes ei ole käibemaksukohuslased. Selle kohta tuleb anda kinnitus. 220 PäikesEST lahendust kasutav Mikrotootja kohustub koheselt teavitama 220 Energiat kui ta peaks muutuma käibemaksukohuslaseks.
 • Mikrotootja nõustub sõpradele pakkumist tehes (oma tarbimiskohale müüki alustades) ning tema sõbrad nõustuvad pakkumist vastu võttes alljärgnevalt kirjeldatud 220 PäikesEST toote tingimustega.
 • Mikrotootja ja tema sõbrad ei saa omavahel kokku leppida tootetingimustest erinevaid tingimusi. Kui Mikrotootja siiski soovib kokku leppida 220 PäikesEST lahenduse tingimustest erinevaid tingimusi võib seda teha üksnes 220 Energia nõusolekul.

Müügi alustamine Tarbijatele või enda tarbimiskohtades

 • Mikrotootja saab müüa oma toodangut omal valikult kokku kuni kümnele tarbijale, sealhulgas iseendale või vähemalt kahele sõbrale.
 • Tarbija saab osta 220 PäikesEST elektrienergiat korraga vaid ühelt Mikrotootjalt.
 • Mikrotootja saab müüa endale oma toodangut oma teistes tarbimiskohtades või tehes pakkumise 220 Energia keskkonnas e-kirjaga oma sõpradele. Mikrotootja pakkumise kehtivusaeg on 14 päeva.
 • Müük sõpradele või Mikrotootja enda tarbimiskohas algab kutse aktsepteerimisele järgneva kuu alguses.

 

Koguste määramine ja hind               

 • Mikrotootja saab müüa igas tunnis maksimaalselt koguse, mille ta peale omatarbimise mahaarvamist võrku andis. Kogused määrab 220 Energia vastavalt võrguettevõtja poolt mõõdetud kogustele.
 • Mikrotootja müüb enda tarbimiskohtadest üle jäävat elektrienergiat tunnipõhiselt vastavalt Mikrotootja määratud järjestusele kõigile sõpradele, kes on aktsepteerinud tema pakkumise. Kui Mikrotootja ei ole määranud sõprade järjestust, siis müüakse toodetud elektrienergia Mikrotootja pakkumiste aktsepteerimise järjestuses. Mikrotootjast ja tema sõpradest üle jääva elektrienergia ostab ära 220 Energia börsihinnaga 220 Energia ja Mikrotootja vahelises lepingus sätestatud tingimustel
 • Elektrienergia müügihind sõprade ja Mikrotootja vahel on tunnipõhine NordPoolSpot elektribörsi Eesti piirkonna tunnihind, millele on lisatud 10% hinnalisa. Sõbra arvele ei lisandu Mikrotootjalt ostetud elektrienergia eest käibemaks, kuna Mikrotootja ei ole käibemaksukohuslane.
 • Sõber ei saa nõuda Mikrotootjalt kindla energiakoguse tarnimist vaid talle müüakse elektrit Mikrotootja poolt määratud järjestuse alusel niipalju kui elektrit jätkub. Puudujääva elektrienergia müüb sõbrale 220 Energia börsihinnaga tema ja 220 Energia vahelises lepingus ettenähtud tingimustel.
 • 220 Energia elektrilepingust tulenev marginaal lisandub kogu energiale, mida Mikrotootja võrku andis või tema ise või ta sõber võrgust võttis sõltumata sellest, kellele elektrit müüdi. Marginaali arvelt kannab 220 Energia arve tasumise riski, tootmise ja tarbimise bilansikulud, elektrienergia piisavuse tagamise, arenduse ning arvelduse kulud.

Arveldamine

 • 220 PäikesEST lahenduse raames müüdud elektrienergia eest esitab arve Mikrotootja nimel 220 Energia ning temasõber tasub nimetatud summa 220 Energia kontole;
 • Pakkumist tehes või seda vastu võttes aktsepteerivad mõlemad pooled, et 220 Energia teostab nende vahel müüdud elektrienergia koguste arvestamist ning arveldamist samadel tingimustel nagu toimub elektrienergia eest arveldamine vastavalt elektrienergia ostmisel Mikrotootjalt ja elektrienergia müümisel tarbijale, kui käesolevates tootekirjelduses pole sätestatud teisiti.

Lepingu  kehtivus ja lõppemine

 • Mikrotootja müüb elektrienergiat tähtajatult. Nii Mikrotootja kui tema sõber saavad omavahelise müügilepingu lõpetada 30 päevase etteteatamisega, kusjuures omavahelise lepingu ülesütlemine ei mõjuta kummagi lepingut 220 Energiaga.
 • Kui Mikrotootja või keegi tema sõpradest lõpetab lepingu 220 Energiaga, siis lõpevad samal kuupäeval ka kõik tema poolt sõlmitud 220 PäikesEST lepingud vastavalt kas Mikrotootja või sõpradega. Teise poole leping 220 Energiaga kehtib muutumatul kujul edasi.
 • Kui Mikrotootja saab käibemaksukohuslaseks, siis lõpevad koheselt tema lepingud sõpradega ning müük tema teistes tarbimiskohtades, kusjuures nende lepingute lõppemine ei mõjuta ei Mikrotootja ega tema sõprade lepinguid 220 Energiaga.
 • 220 Energial on õigus 220 PäikesEST lahenduse pakkumine ühepoolselt koheselt lõpetada, kui elektriturukorralduses, maksunduses või muude regulatiivsete nõuete tõttu ei ole teenuse osutamine sellisel kujul enam võimalik. Teenuse lõppedes lõpevad ka Mikrotootja poolt 220 PäikesEST lahenduse raames sõlmitud müügilepingud. See ei puuduta ei Mikrotootja ega tema sõprade poolt sõlmitud lepinguid 220 Energiaga.

Muud olulised tingimused

 • Igasugune lepinguga seotud teadete edastamine Mikrotootja ja tema sõprade vahel toimub 220 Energia vahendusel, kes teadete edastamisel ja vastuvõtmisel esindab kumbagi poolt.
 • Mikrotootja nõustub, et 220 Energia iseteeninduses on tema sõpradel võimalik näha temale müünud Mikrotootja nime, müüdud kogust tundide lõikes ning tootmise asukohta ja viisi. Mikrotootjale annab sõber nõusoleku näha tema nime, tema kalendrikuu kogutarbimist ja sõpradele müüdud summeeritud elektrienergia kogust tunni lõikes.
 • 220 Energial on õigus tootetingimusi muuta teavitades sellest 30 päeva ette. Peale seda hakkavad tingimused uuendatud kujul kehtima ka varem sõlmitud lepingutele.

Oled mõeldud hakata väiketootjaks, kuid ei tea kuhu pöörduda? 220 Energia soovitab:

Energogeni põhitegevuseks on päikesepaneelide terviklahenduste müük ja paigaldus. Pakutakse konsultatsioone, tasuvusanalüüse, projekteerimist ja paigaldust. Lisaks on võimalik tellida ka eraldi süsteemi komponente, seiret ja hooldust. Nad tegutsevad taastuvenergiaturul alates 2011.aastast ja ettevõte põhineb Eesti kapitalil. Nende jaoks on iga klient tähtis ja oluline, et kliendile oleks päikesepaneelide kasutusele võtmine võimalikult lihtne ja mugav. Päikeseenergial on ka Eestis suur potentsiaal ning on rõõm näha, et paljud koduomanikud ja ettevõtjad on leidnud võimaluse, et päikesepaneelide abil oma energiasäästu- ja sõltumatust suurendada ning samal ajal oma rohelist jalajälge vähendada.

Rohkem infot Energogeni lehelt.