220 Börsihinnaga - osalise ettemaksuga 220 Energia ostab Teie jaoks börsilt elektrit börsihinnaga ja tarnib elektrit lisades minimaalse tegevusmarginaali. Börsihind ei sisalda Teie jaoks elektrimüüja hinnariski maandamise kulusid.

Elektri hind. Börsihinnaga tariifipaketis toimub kliendi hinna arvestus kaalutud keskmise börsihinna alusel, mis saadakse elektribörsi tunnihinna korrutamisel sellesama tunni tarbimisega. Kõigile tarbimiskohtadele arvutab tunnitarbimised koormusgraafiku alusel võrguettevõtja. Kahetariifse arvesti puhul jagatakse päevase tariifi ajal tarbitav kogus kõikidele kuu päevatundidele ning öise tariifi ajal tarbitav jagatakse kõikidele kuu öötundidele. Vastavalt Elektrilevi reeglitele on päev ja öö jaotatud järgmiselt: Päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni: suvel kell 8.00-24.00 ning talvel kell 7.00-23.00 ja öötariif vastavalt esmaspäevast reedeni: suvel kell 24.00–8.00 ja talvel kell 23.00–7.00 ning kõigil laupäevadel ja pühapäevadel. Tunnimõõtmisega klientidel võetakse hinnaarvutuse aluseks iga konkreetse tunni tarbimine ja vastav börsihind, millele lisandub käibemaks. Eelnevalt saadud kliendi börsihinnale lisandub hinnapaketis avaldatud müügimarginaal, mis sisaldab käibemaksu.

Osaline ettemaks  võimaldab 220 Energial vähendada tegevuskulusid ja saadavat võitu jagatakse Teiega ja seetõttu on ettemaksuga paketis hind odavam. Elektrimüüja ostab Teile elektri ja tasub selle eest koheselt elektri tarbimise algusest alates, kuid elektritarbija maksab selle eest tavapaketis tarbimise järgse kuu teisel poolel. Osalise ettemaksuga paketi  puhul tasub klient 220 Energiale ühe kuu tarbimise ulatuses deposiidi mis tasaarveldatakse lepingu lõppemisel või võlgnevuse tekkimisel. Osalist ettemaksu arvestame valemiga 1/12 Teie lepingu sõlmimisele eelneva kalendriaasta elektritarbimisest, mis on korrutatud tarbimisele eelnenud kalendriaasta kaalutud keskmise börsihinnaga. Esimene arve tuleb tasuda lepingu sõlmimisel. Kui Te ettemaksuarvet tähtaegselt ei tasu, siis muutub hinnapakett automaatselt paketiks 220 Börsihinnaga.

Leping kehtib tähtajatult.

Paketti on võimalik vahetada alates uuest kalendrikuust ja elektrimüüjat saab ennetähtaegselt vahetada teatades sellest 30 päeva ette. Kui  lepingu lõpetamise avaldus jõuab 220 Energiani rohkem, kui 30 päeva enne järgneva tarbimiskuu algust, siis lõppeb Leping ülejärgmisel kuul.

Tarbimise arvestamine toimub võrguettevõtja kaudu, kes edastab tarbimisandmed Eleringi andmelattu. Arve esitame Teile andmelaost saadud andmete alusel.

Kui Teil juba on kehtiv elektrileping ja Te soovite müüjat vahetada, siis peate enne uue elektrilepingu sõlmimist olemasoleva lepingu lõpetama, teatades sellest oma tänasele elektrimüüjale. Lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on sätestatud müüjate tüüptingimustes ja on reeglina 30 päeva. Lepingu lõpetamise teatise saate eelmisele müüjale saata ka ka läbi meie süsteemi, kui sisestate lugejasse ID kaardi ja asute

LEPINGUT SÕLMIMA.

Kui Te ID-kaarti ei kasuta, siis saatke oma andmed meile info@220energia.ee ja me võtame Teiega ühendust.