220 Börsihinnaga - osalise ettemaksuga, elektrikütjale on mõeldud Teile, kui olete madalama elektrihinna saamiseks nõus 100% tururiske võtma ja Teie aastane elektritarbimine on 10000 kWh või enam. 220 Energia ostab Teie jaoks börsilt elektrit börsihinnaga ja tarnib elektrit lisades tegevusmarginaali 0,099 senti/kWh ja kuutasu 38 senti. Börsihind ei sisalda Teie jaoks elektrimüüja hinnariski maandamise kulusid.

Elektri hind. Börsihinnaga tariifipaketis toimub kliendi hinna arvestus kaalutud keskmise börsihinna alusel, mis saadakse elektribörsi tunnihinna korrutamisel sellesama tunni tarbimisega. Kõigile tarbimiskohtadele arvutab tunnitarbimised koormusgraafiku võrguettevõtja. Kahetariifse arvesti puhul jagatakse päevase tariifi ajal tarbitav kogus kõikidele kuu päevatundidele ning öise tariifi ajal tarbitav jagatakse kõikidele kuu öötundidele. Vastavalt Elektrilevi reeglitele on päev ja öö jaotatud järgmiselt: Päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni: suvel kell 8.00-24.00 ning talvel kell 7.00-23.00 ja öötariif vastavalt esmaspäevast reedeni: suvel kell 24.00–8.00 ja talvel kell 23.00–7.00 ning kõigil laupäevadel ja pühapäevadel. Tunnimõõtmisega klientidel võetakse hinnaarvutuse aluseks iga konkreetse tunni tarbimine ja vastav börsihind, millele lisandub käibemaks. Eelnevalt saadud kliendi börsihinnale lisandub hinnapaketis avaldatud müügimarginaal, mis sisaldab käibemaksu.

Ettemaks võimaldab 220 Energial vähendada tegevuskulusid ja saadavat võitu jagatakse Teiega ja seetõttu on ettemaksuga paketis hind odavam. Ettemaksu küsime ühe kuu elektri tarbimise ulatuses. Ettemaksu arvestame valemiga 1/12 Teie lepingu sõlmimisele eelneva kalendriaasta elektritarbimisest, mis on korrutatud tarbimisele eelnenud kalendriaasta kaalutud keskmise börsihinnaga. Kui Te ettemaksuarvet tähtaegselt ei tasu, siis muutub pakett automaatselt ettemaksuta 220 börsihinnaga elektrikütja paketiks.

Leping kehtib tähtajatult.

Paketti on võimalik vahetada 30 päevase etteteatamisega. Lepingu saate ennetähtaegselt lõpetada teatades lõpetamise soovist ette üks kuu. Kui ülesütlemisavaldus jõuab 220 Energiani rohkem, kui üks kuu enne järgneva tarbimiskuu algust, siis lõpeb Leping ülejärgmisel kuuvahetusel.

Tarbimise arvestamine ja näitude teatamine toimub võrguettevõtja kaudu, kes edastab tarbimisandmed Eleringi andmelattu. Arve esitame Teile andmelaost saadud andmete alusel.

Eelmise elektrilepingu lõpetamise teatise saate eelmisele müüjale saata läbi meie süsteemi, kui sisestate lugejasse ID kaardi ja asute -> LEPINGUT SÕLMIMA.

Kui Te ID-kaarti ei kasuta, siis saatke oma andmed meile info@220energia.ee ja me võtame Teiega ühendust.