220 garanteeritud hinnaga - põhitariifiga

on fikseeritud hinnaga pakett tarbijale, kellel on kahetariifne elektriarvesti ja kes tahab oma kulutusi ette teada ega ole nõus hinnariske võtma. Lepingu perioodi jooksul alaneb hind kuude lõikes (vt. allolevat tabelit). Viimasel kuul teeme arvelduses korrektuure selliselt, et Teie 12 kuu elektriarvete keskmine hind koos käibemaksuga on 6,15 senti/kWh.

Elektrilepingu tüüptingimustega saate tutvuda siin. Leping kehtib 12 kuud. Peale lepingu tähtaja lõppemist saate valida uue paketi või lõpetada lepingu.

SÕLMIN ELEKTRILEPINGU Elektri hind on koos käibemaksuga lepingu vältel alljärgnev:

                   
Põhitariif
Keskmine tariif 6,15
Kuu nr. Põhitariif
1. kuu 6,75
2. kuu 6,65
3. kuu 6,55
4. kuu 6,45
5. kuu 6,35
6. kuu 6,25
7. kuu 6,15
8. kuu 6,05
9. kuu 5,95
10. kuu 5,85
11. kuu 5,75
12. kuu korrigeering

*Viimase kuu hinna arvutab 220 Energia selliselt, et 12 kuu vältel tarbitud kWh keskmine hind oleks 6,15 senti/kWh koos käibemaksuga.

Paketti on võimalik vahetada 30 päevase etteteatamisega. Lepingu saate ennetähtaegselt lõpetada teatades lõpetamise soovist ette üks kuu. Kui ülesütlemisavaldus jõuab 220 Energiani rohkem, kui üks kuu enne järgneva tarbimiskuu algust, siis lõpeb Leping ülejärgmisel kuuvahetusel.

Tarbimise arvestamine ja näitude teatamine toimub võrguettevõtja kaudu, kes edastab tarbimisandmed Eleringi andmelattu. Arve esitame Teile andmelaost saadud andmete alusel.

Kui Teil juba on kehtiv elektrileping ja Te soovite müüjat vahetada, siis peate enne uue elektrilepingu sõlmimist olemasoleva lepingu lõpetama, teatades sellest oma tänasele elektrimüüjale. Lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on sätestatud müüjate tüüptingimustes ja on reeglina 30 päeva. Lepingu lõpetamise teatise saate eelmisele müüjale saata ka ka läbi meie süsteemi, kui sisestate lugejasse ID kaardi ja asute -> LEPINGUT SÕLMIMA.